Alvárium Včelárstvo

Obchodné podmienky

Základné informácie 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope www.alvarium.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúci: Zoltán Varga , Kamenica nad Hronom 391, 94365, IČO:52443248, DIC:1080813063

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup v internetovom obchode alvarium.sk (ďalej len e-shop). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP a súhlasí s nimi. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy 

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho vzniká kúpno – predajný vzťah. Dodaním objednaného tovaru zaniká zmluvný vzťah.

Dodacie podmienky

Tovar a produkty v e-shope máme skladom a zasielame do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý sa môže medzičasom vypredať, vtedy budete kontaktovaný telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pri tovare, ktorý nie je skladom je uvedená poznámka: Vypredaný

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. 

Reklamácie sa uplatňujú po telefonickom dohovore v sídle kupujúceho, alebo na diaľku.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu podľa§12 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru, záručného listu, návodu atď. Zákazník hradí sám poštovné za vrátenie tovaru späť.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

Záverečné ustanovenie

Predávajúci je povinný podľa zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím.